header.jpg

O nás

Naša spoločnosť sa zaoberá podporovaním spolupráce medzi slovenskými a zahraničnými firmami.
Zabezpečujeme služby pre individuálne firmy a taktiež organizujeme obchodné podujatia na Slovensku a
v zahraničí, ktorých cieľom je vytvárať perspektívne kooperačné väzby medzi účastníkmi.

Pre slovenské firmy zabezpečíme všetky služby súvisiace s ich účasťou na zahraničných obchodných podujatiach a pri ich individuálnych obchodných cestách.
Takéto kompletné služby zabezpečujeme aj pre zahraničné firmy v Slovenskej republike.
Pre zahraničné firmy ponúkame individuálne a výstavné prezentácie ich výrobkov a taktiež zabezpečujeme vyhľadávanie potenciálnych slovenských obchodných partnerov.
Vieme, že pre medzinárodnú spoluprácu je na prvom mieste dobrá jazyková komunikácia a preto zabezpečujeme aj tlmočnícke a prekladateľské služby.
Máme dlhoročné skúsenosti s náročnými prekladateľskými a tlmočníckymi prácami v oblasti obchodných rokovaní a rozsiahlych technických projektov.
Našim všeobecným cieľom je poskytovať kompletné všestranné služby na vysokej úrovni.